Over ons

Geluk voel je en het wordt geassocieerd met de gezondheid en de levenslengte. Het betreft de kwaliteit van leven en zegt iets over de lichamelijke, psychische, en het sociale functioneren van een individu.

Klachten van houding en beweginsgapparaat hebben een negatieve invloed op dit functioneren. Met name het positief beïnvloeden van de gezondheidstoestand,  is het speerpunt van onze fysiotherapie praktijk. Directe zorg en preventieve maatregelen hebben hierin een belangrijke plaats.

Om de patient goede zorg te leveren, is in onze praktijk het FUWW model ontwikkeld.
Het model is gebaseerd op een geïntegreerde benadering. Dit houdt in dat in het model meerdere aspecten zijn verwerkt die het functioneren van een individu verbeteren.  Het model is voort gekomen uit persoonlijke ervaringen en wetenschappelijke inzichten en moet zorg dragen voor de kwaliteit en waardegerichte zorg in onze praktijk.

Heeft u vanuit patient interesse of vakinhoudelijke interesse meer vragen over onze aanpak en het FUWW model, mail dan naar info@scopefysiotherapie.nl

Ook een kortdurend vrijblijvend telefonisch contact of online contact is mogelijk, om u te informeren over onze aanpak.