Fysiotherapie

Fysieke klachten hebben een negatieve invloed op uw welbevinden. Fysiotherapie heeft als doel dit welbevinden positief te beïnvloeden, door pijnklachten en beperkingen in het houding en bewegingsapparaat te voorkomen, verhelpen of verminderen.

Gezien de diverse individualiteit van mensen, is iedere patiënt in dat opzicht uniek. De fysiotherapeuten bij ons in het centrum inventariseren tijdens de intake uw klachtenbeeld en stellen in samenspraak met u een behandelplan op. De doelstellingen van dit behandelplan is afhankelijk van uw mogelijkheden en wensen.

In de uitvoering van het behandelplan kan er gebruik worden gemaakt van verschillende behandelmethodes, zoals mobilisaties van gewrichten, spier-bindweefsel technieken, oefentherapie en bijvoorbeeld ondersteunde technieken zoals tapen. 

Onze benadering is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in ons vakgebied. In een ideale wereld zouden alle benaderingen op een wetenschappelijke basis zijn (evidence based). Gezien de verschillende variabelen in de behandeling en de ontwikkeling van nieuwe inzichten, is dit in de praktijk niet het geval. Hiervoor hebben wij in ons centrum het FUWW model ontwikkeld (zie toelichting visie). Wetenschappelijke inzichten en een praktische toepassing komen hierin samen, om u zo doelmatig mogelijk te behandelen.

 

Fysieke klachten die wij als fysiotherapeut behandelen:

  • Gewricht-, spier- en peesklachten in de armen en/of benen.
  • Gewricht-, spier- en peesklachten in de wervelkolom.
  • Neurologische klachten zoals een rug hernia, neuropathie en MS.
  • Reumatische klachten zoals reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew.
  • Chronische aandoeningen zoals diabetes, hart-, vaat- en  longproblematiek.

Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapie bij ons in het centrum richt zich op pijnklachten en beperkingen in het houding en bewegingsapparaat, die het sporten beperken.

De begeleiding is gericht op sporters van jong tot oud en op ieder individueel niveau. De ervaring die ons centrum heeft opgedaan met het begeleiden van (top)sporters, is op ieder individu van toepassing. De doelstelling van het behandelplan is afhankelijk van uw wensen en uw niveau.

Na de intake wordt en een gericht behandelplan met u opgesteld, eventueel in samenspraak met uw trainer of andere begeleiders in uw sport. In onze trainingsruimte kunt u gericht werken aan uw sportspecifieke herstel.

Is er nog aanvullende informatie nodig met betrekking tot de diagnose en prognose van uw klacht, dan hebben wij een nauwe samenwerking met de sportartsen en gespecialiseerde orthopeden.

Mulligan concept

Het Mulligan concept is in de jaren 80 ontwikkeld door Brian Mulligan. Het is een manuele pijnloze behandeltechniek voor de gewrichten van de wervelkolom en de ledematen. Brian Mulligan’s technieken staan onder andere bekend als MWMS (mobilisations with movement). Tijdens deze techniek wordt er in combinatie met actieve bewegingen gemobiliseerd en de zogenaamde positie fout van het gewricht gecorrigeerd. De laatste jaren is er steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht naar de waarde van deze therapievorm.

Bewegen van gewrichten is een dynamisch geheel. De laatste jaren heeft een actieve benadering in de fysiotherapie dan ook veel aandacht gekregen. Het Mulligan concept slaat de brug tussen passief bewegen en actief bewegen en past prima in de visie van ons centrum.

Extended scope fysiotherapie

Extended scope fysiotherapie is gericht op een rolverandering van de fysiotherapeut in de toekomst. De extended scope fysiotherapeut heeft een master traject in een specialisatie doorlopen en aanvullend een opleiding tot extended scope fysiotherapeut gevolgd. De fysiotherapeut die aanvullend onderzoek aanvraagt of kan doorverwijzen naar een specialist, is in het buitenland al gangbaar.

De extended scope fysiotherapeut werkt in dit model als een poortwachter op het gebied van klachten aan het bewegingsapparaat. De extended scope fysiotherapie wordt bij ons in het centrum toegepast, als extra kwaliteit binnen de behandeling. De ontwikkeling in ons vakgebied op het gebied van de extended scope fysiotherapie blijven wij nauwlettend volgen.