Medisch fitness

De medische fitness training is gericht op het verbeteren van uw fysieke conditie, waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen aan uw bewegingsapparaat. U traint op afgesproken tijden, onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Deze training is met name van toepassing, als vervolg op uw fysiotherapeutische behandeling of als u bekend bent met klachten aan uw beweginsgapparaat. Om uw fysieke conditie op een veilige manier te verbeteren is specifieke kennis van aandoeningen en trainingsmethodes van belang, om voor u een individueel trainingsplan op te stellen.  In ons centrum zijn de expertise en de faciliteiten aanwezig, om samen met u te werken aan uw doelstellingen en motiveren wij u door gevarieerde trainingen aan te bieden.

Traject:
Intake & introductie fase
Trainingsfase en tussentijdse evaluatie

Fitness & leefstijl

De fitness leefstijl training is gericht op het verbeteren van uw fysieke conditie. Afhankelijk van uw doelstelling stellen wij samen met u, een gericht trainingsplan op. U traint op afgesproken tijden, onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Binnen de trainingen bieden wij variatie van trainingen aan, om u te blijven motiveren en stimuleren. De faciliteiten en ervaring zijn hiervoor aanwezig in ons centrum. De trainingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktische ervaringen. Heeft u behoefte aan meer kennis en inzicht in uw leefstijl, dan kunnen wij u hierin adviseren.

Gerichte doelen waar u aan kunt denken:
- Verbeteren van de algemene conditie
- Verbeteren van bepaalde specifieke onderdelen van de conditie
- Gewichtsverlies
- Training en stress reductie

Sportspecifieke krachttraining

De sportspecifieke krachttraining is gericht op het verbeteren van uw sportprestatie. Iedere sport heeft zijn eigen motorische eis en iedere sporter zijn individuele niveau.  De sportfysiotherapeut/performance trainer maakt samen met u een analyse en een traininsgplan. De duur en de omvang van dit plan zijn afhankelijk van uw behoefte en doelstelling. Rekening wordt er gehouden met de trainingservaring en de leeftijd. Overleg over het trainingsplan kan plaatsvinden met uw trainer/coach of andere begeleiders in uw team.

Onze filosofie is “practice what you preach”. De sportfysiotherapeuten/performance trainers in ons centrum hebben daarom ook persoonlijke ervaring in de krachtsport en/of sportspecifieke krachttraining. Wilt u inhoudelijk meer weten over de sportspecifieke krachttraining, lees hieronder dan verder voor informatie.

In de sportspecifieke krachttraining wordt gezocht naar oefeningen die een maximale transfer ebben naar de doelbeweging van een sport. Zo heeft een turnster andere specifieke beweginsgpatronen, ten opzichte van bijvoorbeeld een judoka.

Er zijn in ons trainingpslan twee belangrijke kenmerken:
1. De sportspecifieke krachttraining moet bijdragen aan het prestatie niveau van de bewegingen in de beoefende sport.
2. De sportspecifieke krachttraining moet zo weinig mogelijk fysieke stress met zich meebrengen.

De sportspecifieke krachttraining zoals die bij ons is ingericht, volgt de wetmatigheden van het motorisch leren en de motorische controle van een beweging.

In de praktijk spreekt men van functionele training. De term doet vermoeden dat dit altijd specifiek is, maar dit is in de praktijk niet het geval. In de training treedt er ook belasting op die niet relevant is voor de sporter, zoals het dragen van een halterlast in een squat beweging, voor bijvoorbeeld een volleyballer. De squat oefeningen heeft waarde voor de sporter, maar het dragen van de halterlast kan ook een stressor zijn voor de wervelkolom. Het continue bijsturen van het trainingsplan, naar de behoefte van de sporter, is van belang om trainingen niet in conflict met elkaar te laten komen, waardoor trainingen niet contra-productief worden in plaats van productief. In het trainingsplan zal middels tussentijdse testen en metingen de training worden geëvalueerd.

Speciale aandacht is er voor de jeugdige sporter en de (top)sporter met een hoog trainingsvolume. De jeugdige sporter bevindt zich afhankelijk van zijn of haar ontwikkelingsleeftijd in een andere fase en dit heeft invloed op de training. De fanatieke sporter met een hoog trainingsvolume, heeft meer riscico op het ontstaan van blessures. Hiermee wordt rekening gehouden in het trainingsplan.

De sportspecieke krachttraining is een training van leren en ontwikkelen, als basis voor zijn of haar sport.
Wij coachen onze sporters graag in dit proces.